Farklı kitlelere yönelik özel mesajlar belirliyor, ortak platformları saptayarak ilgili sosyal paydaşlar ve hedef kitle nezdinde kurum markası, benzer kurum veya genel sektör ile ilgili görüş ve düşünceler ile ilgili bilgi topluyor, ölçümlüyoruz. İletişim stratejisinin belirlenmesi yönünde kurumunuzun tüm sosyal paydaşlarını etkileyecek biçimde planlama yapıyor, tüm sosyal paydaşlarınız nezdinde kurumunuzun itibarını ve algısını güçlendirmeye yönelik projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.