KKriz yönetimiyle ilgili sunduğumuz hizmet 2 aşamadan oluşmaktadır:

1. Kriz baş göstermeden önce krizin oluşmasını önlemek Düzenli gündem takibi sonucunda kurumunuzun itibarına olumsuz etki edebilecek konuları önceden belirliyor, potansiyel kriz alanlarına yönelik alternatif senaryo ve eylem planlarını hazırlayarak gerekli önlemleri alıyoruz.

2. Krizin oluşmasından sonraki kriz iletişimi hizmeti Bazen yönetilemeyen kurumsal süreçler ve bazen ise elde olmayan nedenlerden dolayı “krizlere davetiye” çıkar. Bu durumda oluşturulan kriz planı çerçevesinde krizin yarattığı hasarın hızlıca tespit edilmesi ve buna bağlı eylem planlarının devreye sokulmasını sağlayarak, gerekli bilgi akışının, en etkin kanallardan, kontrollü bir şekilde ilgili sosyal paydaşlara aktarılması konusunda danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Sözün özü; “İyi günde, kötü günde” yanınızdayız…