Belirlediğimiz iletişim stratejisine paralel hazırlanan medya planı çerçevesinde; doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini sağlıyoruz. Haberdar etmek bizim işimiz!

Biliyoruz ki marka ve kurumların ilgili mecralarda haberlerinin sadece sık frekanslarla yer alması artık yeterli değil. Bu nedenle, en önemli sosyal paydaşlarımızdan birisi olan basının ilgisini çekecek haber değeri taşıyan konuları belirliyor, bu konulara haber oluşturacak projeler üretiyor, buna ilişkin her türlü dokümanı titizlikle hazırlayarak haber analiz ölçümlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir köprü olarak hem sizin hem de medyanın işini kolaylaştırmak. Ancak sizden aldığımızı sadece medyaya iletmekle kalmıyoruz; medya çalışmalarına anlam yükleyerek haber değeri yaratırken “katma değerli bir köprü” olarak, medya ile aranızdaki bağı güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda; kurumun genel iletişim stratejisine bağlı olarak medya ilişkileri stratejisini ve medya plânını oluşturuyor, bu planlama çerçevesinde medya ile kurumunuz arasındaki tüm iletişim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak uygulamalarını hayata geçiriyoruz.